Phòng hợp tuyệt vời của chúng tôi đã tân trang lại một cách hoàn thiện, cung cấp cho khách hàng sức chứa linh hoạt và dịch vụ chất lượng cao mà bạn mong muốn.
Hệ thống khuếch đại với loa chất lượng cao
• Màn hình
• Màn hình TV
• Máy chiếu
• Flipchart – bảng kẹp giấy (bảng văn phòng chuyên dùng cho hội thảo)